Bezpečnost potravin

Praktická doporučení na prosinec

Vydáno: 11. 12. 2008
Autor:

Před příchodem zimy je mimo jiné potřeba provést kontrolu výskytu škůdců v porostech.

Němečtí odborníci doporučují před příchodem zimy následující:
  • Kontrolovat výskyt mšic v porostech ozimých obilovin, zejména za mírného podzimního počasí. Při překročení prahu škodlivosti 10 % jsou zapotřebí insekticidní ochranná opatření.
  • Včas ochránit postřikovače před mrazem a zabránit tak jejich poškození.
  • Při přípravě ploch určených pro výsev cukrovky přihlédnout k herbicidu aplikovanému v předplodině. Pokud byly do obilovin v pozdním termínu aplikovány sulfonylmočoviny, nelze se obejít bez orby pluhem.
  • Provádět kontroly pozdě vysetých ozimých obilovin na výskyt slimáků. Pomalý růst listů koncem podzimu zvyšuje riziko vyšších ztrát rostlin.