Bezpečnost potravin

Pozvánka na seminář

Vydáno: 29. 5. 2007
Autor: pospisilova

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví
 
 
pořádají seminář, který se uskuteční
 
dne 27. června 2007 od 10,00 hod v budově Ministerstva zemědělství v sále č. 400
 
 
a bude zaměřený na problematiku komunitární legislativy, která vstupuje v platnost 1. července 2007
 
 
Ø      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne                  20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 
Ø      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne                20. prosince 2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
 
 
 
 
Přihlášky s uvedením jména a organizace je nutné zaslat na elektronickou adresu eva.pribylova@mze.cz nejpozději do 13. června 2007. Do tohoto data je možné také zasílat dotazy týkají se realizace těchto nařízení, které jsou velmi vítány zejména proto, aby bylo možné se věnovat oblastem, které jsou nejvíce problematické a aby seminář co nejvíce napomohl při budoucím plnění povinností vyplývajících z tohoto nařízení.