Bezpečnost potravin

Pozvánka na 17. evropské sympozium o výživě drůbeže

Vydáno: 4. 3. 2009
Autor:

23.- 27. srpna 2009 se ve Skotském Edinburghu uskuteční evropské sympozium o výživě drůbeže.

Skotské sympozium má na programu vědecké semináře zaměřené a odvolávající se na široké spektrum delegátů původem z akademické půdy i z průmyslu. Tito odborníci působí v různých oblastech svých specializací. Odborný dialog bude probíhat v rozmanitých formách výměny informací. Bude se jednat o přednášky, skupinové diskuse, krátká hlášení, prezentace posterů a sympozia sponzorovaná průmyslovými podniky.
Celkový přehled přednášek:
  1. Fosfor a jeho zdroj v krmivech. Maximalizace jeho působení ve vztahu k zásobování a možné nedostatky. Minimální požadavky u rozdílných typů různého stáří ptáků. Definice a metody stanovení různých druhů vhodných zdrojů fosforu. Přínos přírodních i doplňkových zdrojů, účinky na další výživu, metody měření její aktivity.
  2. Kvalita chovu. Vliv vlhkosti, zdraví a welfare. Účinky složek výživy, možnost nepříznivých účinků využití bílkovin, stejně tak jako zdrojů energie a příjmu vody.
  3. Látky přidávané do krmiv. Organické a minerální. Jednotlivé druhy, účinnost, způsob postupů aplikace, hodnota výživy, dopad na životní prostředí. Potřeba vitaminů a ekonomické odezvy. Další typy aditiv přidávaných do krmiv.
  4. Výživa a prostředí. Výživářské postupy u alternativních výrobních systémů a dopad na okolní prostředí. Výživová řešení v souvislosti s plynnými a vylučovanými odpady, minimalizace vzniku odpadů bohatých na uhlíkaté sloučeniny.
  5. Výživa chovaných ptáků. Moderní výživové přídavky podávané výkrmovým kuřatům a nosnicím a účinky na jejich potomstvo. Výživa chovaných krůt, kachen a hus.
  6. Vyhlídky do budoucnosti. Pohled do budoucnosti do oblastí, jakými jsou biopaliva, chovatelské podniky, počáteční strategie výživy a směrnice pro nové výrobky.