Bezpečnost potravin

Pozitivní názor EFSA na geneticky modifikovanou kukuřici firmy Monsanto

Vydáno: 16. 12. 2009
Autor:

Zpráva EFSA uvádí, že kukuřice MON 810 je pro zdraví lidí a zvířat i pro životní prostředí stejně bezpečná jako běžná kukuřice.

Americká firma Monsanto postavila EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) do složité situace zveřejněním názoru úřadu na pěstování transgenní kukuřice MON 810. Podle výrobce osiva představuje názor EFSA významný krok směrem k prokázání výhod a bezpečnosti geneticky modifikovaných organismů (GMO). Mezinárodní organizace Friends of the Earth považuje publikaci firmy Monsanto za důkaz existence tajné dohody mezi EFSA a biotechnologickým průmyslem, s nímž společně sdílí své nejdůležitější vědecké články. EFSA informace zveřejněné firmou Monsanto potvrdila. Zpráva uvádí, že kukuřice MON 810 je pro zdraví lidí a zvířat i pro životní prostředí stejně bezpečná jako běžná kukuřice. EFSA však upozorňuje, že je třeba zavést některá preventivní opatření, aby se zabránilo potenciálnímu negativnímu vlivu na ostatní druhy a vzniku rezistence. Takovýto přístup zaskočil několik členských států nepřipravených, a to včetně Německa a Francie. Ty totiž hájí názor, že nové vědecké studie podporují uplatňování preventivních postupů v oblasti GMO, a tudíž zakázaly přítomnost GMO kukuřice na svém území, což Evropská unie umožnila.
EUROPOLITICS Environment, 37, 2009, č. 772, s. 13
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 19, 2009, č. 5, s. 41