Bezpečnost potravin

Požadavky norem IFS a BRC ohledně alergenů

Vydáno: 24. 11. 2007
Autor: pospisilova

Normy obchodních řetězců vyžadují další opatření k zabránění výskytu neoznačených alergenů v potravinách.

V souladu se směrnicí ES a českou vyhláškou 113/2005 požadují i normy obchodních řetězců IFS a BRC, aby byly na obalu uváděny obsažené alergeny. Kromě toho vyžadují další opatření (a jejich dokumentaci), která zabraňují přimíchání alergenní složky nebo styk s ní během skladování surovin, zpracování a skladování výrobků. Podle požadavků BRC musí být např. u surovin vyhodnoceno nebezpečí kontaminace a zavedeny postupy, které toto nebezpečí vyloučí. Také musí být zaveden postup přezkoumávání etiket. Základem jsou detailní informace o všech složkách potravin včetně koření, nosičů aromat a všech přídatných látek.
Alergeny by měly být předmětem analýzy nebezpečí v rámci systémů HACCP.