Bezpečnost potravin

Požadavky na sledovatelnost a označování krmiv sestávajících z GMO nebo obsahujících GMO

Vydáno: 24. 4. 2009
Autor: bodokova1

GM krmiva jsou ta, která obsahují nebo sestávají z celých, tj. životaschopných semen.

Pro účely požadavků na označování a sledovatelnost GMO/GM potravin a krmiv jsou zásadní nejen ustanovení nařízení (ES) č. 1829/2003 a nařízení (ES) č. 1830/2003, ale i konkrétní  požadavky  příslušných Rozhodnutí, kterými se povoluje uvádění konkrétních GM potravin a krmiv do oběhu.
 
Nařízení 1829/2003 pracuje s termínem GM krmivo. Jedná se o takový produkt určený ke krmení, který obsahuje GMO, sestává z nich nebo je z nich vyroben. Toto členění má svůj význam mj. pro následné správné uvádění informací na příslušných etiketách a v průvodní dokumentaci.
 
 
Celý text k této problematice najdete na www.bezpecna-krmiva.cz