Bezpečnost potravin

Požadavky na rezidua farmak v živočišných potravinách

Vydáno: 28. 5. 2010
Autor:

Seminář Rückstände in tierischen Produkten je pořádán v souvislosti s nařízením 37/2010/ES dne 1. června 2010 v Köln am Rhein.

Na konci roku 2009 schválila Evropská komise nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich roztřídění podle limitů reziduí v potravinách živočišného původu. Příloha v rozsahu 70 stran uvádí jak zakázané látky, tak i limitní hodnoty povolených látek. Je problémem, kdy a jak lze látky použít, aby nedošlo k překročení limitů.

Nakladatelství Behr´s Verlag a společnost Eurofins CTC v souvislosti s tím pořádají seminář, „Rückstände in tierischen Produkten“, jehož cílovou skupinou jsou především střední a vyšší manažeři firem v potravinářské sféře, nákupčí surovin manažeři kvality.

Kromě aktuálního stavu legislativy týkající se používání veterinárních přípravků se posluchači dovědí, z kterých zemí jsou importy nejvíce kontaminované, zda tyto produkty mohou být reimportovány přes jiné členské státy, jaké produkty patří k nejohroženějším a jaké jsou přiměřené laboratorní metody.

Vložné je 749 EUR


Kontakty:

info@Behrs.de, tel.: 040 – 227 008-0

conferences@eurofins.com, tel.: +49 40 492 94 600


Eurofir

http://www.eurofins-conferences.com/de/medianews/ruckstande-in-tierischen-produkten.aspx


Předcházející informace:

Maximální limity reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů v potravinách živočišného původu