Bezpečnost potravin

Požadavek na evropské označování živočišných výrobků neobsahujících GMO

Vydáno: 1. 6. 2010
Autor:

Jedenapadesát evropských regionů požaduje, aby EU zavedla systém označování masa neobsahujícího geneticky modifikované organismy.

Jedenapadesát evropských regionů požaduje, aby EU zavedla systém označování masa neobsahujícího geneticky modifikované organismy (GMO). Iniciativa je v souladu s očekáváními zákazníků, z nichž více než 70 % odmítá transgenní výrobky. Mohla by také být podporou evropským výrobcům snažícím se o partnerství s Ukrajinou, Brazílií a Indií v oblasti garance dodávek krmiva neobsahujícího GMO. Podnět chovatelů má však svá rizika, jelikož krmivo neobsahující GMO je dražší a EU značně závisí na dovozu rostlinných proteinů, zejména sóji. Rakousko, Francie a Německo již položily základy systému etiketování pro dodavatelské řetězce nepoužívající GMO. Souhlas vyjádřili například i chovatelé z Irska. Evropské regiony poukazují na to, že udržování kvality dodavatelských řetězců nepoužívajících GMO přispívá k ochraně krajiny. Mnoho výrobců si je však vědomo problému souvisejícího s rostoucím počtem označování kvality produktů, certifikací a dalších nástrojů. Někteří z nich jsou přesvědčeni, že nový systém by jen přispěl k již velkému matení zákazníků.
EUROPOLITICS Environment, 38, 2010, č. 784, s. 7
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 20, 2010, č. 2, s. 54