Bezpečnost potravin

Povinné údaje o výrobci na suplementech a volně prodejných lécích

Vydáno: 12. 10. 2009
Autor:

Producenti v USA protestují proti směrnici vydané úřadem FDA požadující uvedení domácího telefonního čísla a dalších údajů nad rámec novelizovaného zákona.

Platný předpis o ochraně spotřebitelů před doplňky stravy a před volně prodejnými léky “Dietary Supplement and Nonprescription Drug Consumer protection Act” původně vydaný v r. 2006 a aktualizovaný 1. 9. 2009 požaduje, aby výrobci doplňků stravy do 30. 9. 2010 splnili tam stanovené požadavky na označování. Podle interpretace nového předpisu Asociací pro přírodní produkty musí být na výrobku uvedena plná adresa výrobce a telefonní číslo, aby spotřebitel mohl případně zjistit závažný negativní vliv přípravku. Bez tohoto údaje je výrobek považován za falešně značený. Podle směrnice úřadu FDA  vydané k tomuto novému předpisu musí být na výrobku plná adresa včetně poštovního směrovacího čísla, telefonní číslo obsahující místní kód příslušné oblasti a případně ještě jako doplněk e-mailová adresa nebo adresa webové stránky, z níž lze informace o negativních vedlejších účincích získat.

EU Food Law, 2009, č. 405, s. 29-30