Bezpečnost potravin

Používání společného evropského ekologického loga se odkládá

Vydáno: 17. 10. 2008
Autor:

Nařízením 967/2008/ES se mění nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o povinné používání loga.

Nařízení 834/2007/ES zavedlo pravidla pro povinné označování ekologických produktů, které od 1. ledna 2009 zahrnuje i používání loga Společenství na balených potravinách (čl. 24 odst. 1 písm. b).
Ukázalo se však, že toto logo Společenství (příloha nařízení 2092/91/EHS) by mohlo být zaměnitelné s jinými existujícími logy pro chráněná zeměpisná označení, chráněná označení původu (podle nařízení 1898/2006/ES) a logem pro zaručené tradiční speciality (podle nařízení 1216/2007/ES).
Bylo proto vydáno nařízení 967/2008/ES, kterým se povinné používání loga Společenství odkládá o dobu potřebnou pro vytvoření nového loga a seznámení veřejnosti. Dosavadní logo však může být hospodářskými subjekty dobrovolně používáno.