Bezpečnost potravin

Používání plašičů při sklizni

Vydáno: 7. 7. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.7.2009.

Když se kosí za rosy, dejte pozor nejen na kosy…
Svědomití a ohleduplní hospodáři dobře vědí, že při sečení lučních i polních porostů je třeba předem vyplašit zde se ukrývající volně žijící zvěř. Jde o ptáky, bažanty, koroptve, ale i zajíce, zejména mladé, a také mladá srnčata.
 
Zvířata poplašená hlukem stroje se přikrčí, zalehnou a když posléze pomyslí na útěk, bývá pozdě.
 
O instalaci plašičů na sekací či sklízecí stroje se zmiňuje i zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Jde o obhospodařování pozemků honebních, kterých je v naší krajině, dá se říci, opravdu velké množství. Zejména lze citovat z § 10, který se týká povinností vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků, a to zejména z bodu (3) písmeno b) „provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin mají  používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji“…
 
V nabídce je široká škála plašičů mechanických, akustických, popřípadě kombinovaných. Lze říci, že případů zvířat zraněných či zahubených při sečení pomalu ubývá. Přesto i letos Státní veterinární správa připomíná: „Pozor, aby zvířata, která nevzala velká voda, nebyla posekána při senách, otavách, sklizni luskovinoobilných směsek na krmení či posléze při sklizni obilí“.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR