Bezpečnost potravin

Použití entomopatogenních hub proti vrtuli třešňové

Vydáno: 3. 12. 2008
Autor:

V laboratorních i polních podmínkách vykázaly nejlepší účinek houby Beauveria bassiana a Paecilomyces fumosoroseus.

Vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi) je nejvýznamnějším škůdcem pěstování třešní v Evropě. U neošetřených stromů může napadení dosáhnout až 100 %. Vzhledem k tomu, že tolerance napadení je pro trh a spotřebitele maximálně 2 %, musí být ochranná opatření efektivní. Dosud používaná účinná látka dimethoát by mohla v důsledku reevaluace přípravků na ochranu rostlin v EU pozbýt registrace. Pak by se veškerá produkce třešní v Evropě ocitla ve stejné situaci, v jaké je v současné době ekologické zemědělství – regulace vrtule třešňové by byla možná pouze použitím lepových pastí nebo zakrytím půdy sítí. Obě metody jsou velmi pracné a často ne dostatečně účinné.
V laboratorních podmínkách bylo testováno několik druhů hub proti různým vývojovým stadiím vrtule třešňové. Ukázalo se, že napadeni byli pouze dospělci. Nejlepší účinek vykázaly houby Beauveria bassiana a Paecilomyces fumosoroseus. Obě tyto houby, na jejichž bázi již existují komerční přípravky, byly v roce 2006 úspěšně aplikovány proti dospělcům vrtule třešňové ve dvou polních pokusech.