Bezpečnost potravin

Použití bakteriofágů k ošetření výrobního zařízení a potravinářských surovin

Vydáno: 30. 5. 2008
Autor:

Jsou uvedeny příklady aplikace fágů ve výrobních závodech a v zemědělské prvovýrobě.

Jednou z možností použití bakteriofágů je k ošetření výrobního zařízení. Zejména povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, lze účinně čistit použitím fágů, dokonce během výroby, bez přerušení výrobního procesu. Rovněž povrchy, které nepřicházejí do kontaktu s potravinami, by šlo čistit pomocí fágů, avšak výhoda tohoto postupu se zdá být diskutabilní, neboť se fágy nemohou dostat do některých míst, kam se agresivní chemikálie dostávají.
 
Ošetření potravinářských surovin
Ochrana plodin je další aplikací fágů. Choroby plodin způsobené bakteriemi, např. skvrny na rajčatech a paprice nebo bakteriemi napadené jabloně jsou případy, ve kterých by se mohly uplatnit fágy cíleně proti patogenům.
Dalším případem použití je vnější ošetření zvířat před porážkou. Pokud např. patogenní E. coli kolonizuje střeva zvířete, nachází se tato bakterie ve výkalech a může ulpívat na kůži zvířete. Prach z kůže může kontaminovat maso po porážce nebo během porážky. Pokud se však kůže opláchne roztokem obsahujícím fág, lze tomuto problému předejít. O účinnosti tohoto postupu bylo dosud publikováno málo vědeckých údajů. Více informací je k dispozici v příloze (včetně obrázků znázorňujících mechanismus působení fágů) a v souvisejících článcích.
 
Příloha: Bakteriofágy (pdf, 438 kB)
 
Související články:
 
Food Technology 62, 2008, č. 4, s. 46–54