Bezpečnost potravin

Použití a způsob působení bakteriofágů při výrobě potravin

Vydáno: 3. 3. 2009
Autor:

Výzva k podávání připomínek k návrhu stanoviska EFSA. Termín: do 6.3.2009.

Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ) obdržel v roce 2008 mandát od Evropské komise, aby navrhl vědecké stanovisko k problematice použití a způsobu působení bakteriofágů při výrobě potravin. Konkrétně byl EFSA požádán Evropskou komisí, aby popsal způsob působení bakteriofágů, pokud se používají u potravin živočišného původu a aby poradil v otázce, zda použití bakteriofágů může vést k trvalému fungování u potravin (čímž chrání před rekontaminací) nebo zda lze očekávat, že efekt je jen krátkodobý (bez trvalého účinku v konečné potravině). Evropská komise v tomto případě nehledala radu, zda použití bakteriofágů je bezpečné.
BIOHAZ vytvořil expertní skupinu pro zadaný úkol, která vypracovala návrh stanoviska (viz příloha). Uvedené stanovisko je vystaveno veřejné diskusi. Připomínky lze podávat do 6.3.2009.
 
 
Připomínky je třeba zaslat na předepsaném formuláři.
 
Zdroj: EFSA