Bezpečnost potravin

Potvrzené stanovisko EFSA ke kumarinu

Vydáno: 27. 11. 2008
Autor:

Podle panelu odborníků AFC se nemá měnit limit tolerovatelného denního příjmu (0,1 mg kumarinu/kg tělesné hmotnosti), ale krátkodobé zvýšení příjmu neznamená zásadní riziko.

EFSA se drží svého předběžného stanoviska ohledně hladiny kumarinu ve skořici, které přijala v červenci 2008, ale bylo publikováno o 3 měsíce později, a to 10. 10. Podle panelu odborníků pro aditiva, aromata a kontaminanty (AFC), který souhlasí se stanoviskem EFSA, byl po posouzení studií týkajících se metabolismu kumarinu (publikovaných od r. 2004), by tolerovatelný denní příjem TDI měl zůstat na hodnotě 0,1 mg kumarinu/kg tělesné hmotnosti. Pokud jde o trojnásobně vyšší příjem po dobu jednoho až dvou týdnů (např. vánoce), není podle AFC důvod k obavám. Panel však nesouhlasí, aby byla hodnota TDI zvýšena na trojnásobek, což bylo požadováno vzhledem k tomu, že sezóna skořicového pečiva trvá v Německu delší dobu. Spolkový úřad pro hodnocení rizika BfR, který upozorňoval na riziko kumarinu ze skořice, uvítal stanovisko AFC, že se nemá měnit hladina TDI.

EU Food Law, 2008, č. 364, s. 16