Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu: aplikace a notifikace 2009

Vydáno: 15. 5. 2009
Autor:

Přehled žádostí podaných a schválených v roce 2009, přehled notifikací v roce 2009.

Evropská komise pravidelně aktualizuje seznam žádostí o autorizaci potravin nového typu. Společnosti, které chtějí umístit na trh v EU potravinu nového typu, musí podat svoji žádost ve shodě s doporučením Komise 97/618/ES, které se týká požadavků na poskytování vědeckých informací a posuzování bezpečnosti.
 
Potraviny nového typu nebo potravinové složky nového typu mohou být uvedeny na trh v EU zjednodušeným postupem, který vyžaduje pouze notifikaci od společnosti, a to tehdy, pokud národní orgán provádějící posouzení žádosti stanoví, že potravina (potravinová složka) je “substantially ekvivalent” (značně shodná) s existujícími potravinami nebo potravinovými složkami, a to pokud jde o složení, nutriční hodnotu, metabolismus, zamýšlený způsob použití a obsah nežádoucích látek.
Přehled notifikací (průběžně aktualizovaný).
 
Z přehledu aplikací je patrné, jaký je stav vyřízení jednotlivých dosud podaných žádostí. V níže uvedené tabulce je přehled žádostí, které byly schváleny v roce 2009 a nově podaných žádostí v roce 2009.
 
Žadatel
Popis potraviny/
potr. složky
Úvodní posouzení provedl
Datum podání žádosti
Status
1. Žádosti schválené v roce 2009 (stav k 13.5.2009)
Berry Ottaway & Associates Ltd.
Lykopenový oleoresin z rajčat – rozšíření pro potravinářské účely
Food Standards Agency (UK)
7.9.2004
(28.4.2009)
BASF AG
(Syntetický) lykopen dispergovaný ve slunečnicovém oleji
Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen, CBG
(NL)
19.10.2005
(23.4.2009)
Unilever
Protein umožňující přežití mikrobiálních buněk při teplotách pod bodem mrazu*
Food Standards Agency (UK)
15.6.2006
(22.4.2009)
Berry Ottaway & Associates Ltd.
Rajčatový oleoresin obsahující lykopen pro použití v potravinách pro speciální lékařské účely (FSMP)
Novel Foods Unit (NL)
24.5.2007
(28.4.2009)
Vitatene Antibiotics S.A.U.
CWD Lycopene**
Food Standards Agency (UK)
30.8.2007
(28.4.2009)
DSM Nutritional Products Ltd.
Syntetický lykopen
Food Safety Authority of Ireland (IRL)
18.7.2008
2. Žádosti podané v roce 2009 (stav k 13.5.2009)
DMV International
Laktoferrin
Novel Foods Unit (NL)
2.3.2009
 
sigma-tau Industrie Farmaceutiche
Glicin propionyl L-karnitin hydrochlorid
Commissione Unita Dietetica e Nutrizione (I)
2.3.2009
 
EUROandina
Arracacia xanthorrhiza
Agencia españiola de seguridad alimentaria y nutrición (ES)
6.2.2009
 
*) Ice Structuring Protein (ISP) typu III HPLC 12
**) Lykopen z Blakeslea trispora
 
 
Pozn: Bližší informace k nově schváleným potravinám/složkám nového typu najdete v příspěvku Rozhodnutí EU o schválení nových potravinových složek.