Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu: aktualizovaný seznam žádostí

Vydáno: 25. 3. 2007
Autor: pospisilova

Obsahuje 75 položek, z toho 8 žádostí podaných v roce 2006. Je uveden stav projednávání a číslo rozhodnutí u schválených.

Evropská komise publikovala dne 22. března 2007 aktualizovaný seznam potravin a potravinářských přísad, pro které se požaduje schválení jako potraviny/přísady nového typu.
Na seznamu je celkem 75 žádostí podaných podle nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 258/97. Žlutě jsou označeny geneticky modifikované potraviny/potravinářské přísady (dříve kategorie a) a b) článku 1(2) nařízení (ES) č. 258/97), na které se od 18. dubna 2004 aplikuje nařízení (ES) č. 1829/2003. Zeleně jsou označeny GM potraviny/potravinářské přísady, u kterých bylo vědecké posouzení dokončeno před 18. dubnem 2004 a které se budou proto schvalovat podle nařízení (ES) č. 258/97. Na seznamu je uveden i aktuální stav projednávání: zamítnutí, schválení (vydání rozhodnutí), stažení žádosti.
 
V roce 2006 bylo podáno celkem osm žádostí, viz tabulka. V závorce je uvedena země, ve které byla žádost podána a kde bylo provedeno prvotní posouzení žádosti, než byla postoupena Evropské komisi.
 
2006: Přehled žádostí o schválení potravin/potr. přísad jako potravin/potr. přísad  nového typu
– Hydroxymatairesinol (HMR), rostlinný lignan z Picea abies (Nizozemí)
Morinda citrifolia L., ovocné pyré a koncentrát, rozšířené použití (Belgie)
– Sucromalt (Nizozemí)
– Protein typu III pro strukturování ledu (Velká Británie)
– Baobab (Adansonia digitata), sušená ovocná dřeň (Velká Británie)
– Glukosamin hydrochlorid z Aspergillus niger (Velká Británie)
– Rafinovaný olej z Echium plantagineum (Velká Británie)
– Extrakt lipidů z Euphasia superba (Finsko)