Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu a alergie

Vydáno: 4. 3. 2007
Autor: pospisilova

Přehled zaměřený na různé typy PNT a s  nimi související riziko potravinové alergie.

Existuje mnoho literárních zdrojů o postojích spotřebitelů ke GM potravinám, zvláště pak v Evropě. Přijatelnost GM potravin pro spotřebitele určuje řada faktorů. Mnoho obav u spotřebitelů týkajících se GM potravin souvisí s nejistotou, pokud jde o dlouhodobé účinky na zdraví obecně, včetně zvýšeného alergizujícího potenciálu při vnesení proteinů nového typu do potravinového řetězce. Příkladem tohoto je 2S albumin z para ořechů, na který je řada spotřebitelů alergická, který byl použit v transgenní sóji.
Ačkoliv procesem genových modifikací se mohou vnášet do potravin nové alergizující proteiny, může se také tento proces využít k odstranění existujících (přítomných) alergenů. V současné době není známo, zda by byli spotřebitelé ochotni kupovat a konzumovat tyto hypoalergenní potraviny nebo zda by přijatelnost pro spotřebitele závisela na tom, jak závažná je u spotřebitele alergická reakce.
Výhody, které GM potraviny nového typu přinášejí, jsou zvýšená odolnost vůči nemocem rostlin, lepší chuť a jiné kvalitativní parametry, lepší růst plodin v horších podmínkách, např. v suchu a chladu. Řada z těchto výhod se podobá těm výhodám, kterých bylo dosaženo pomocí programů konvenčního šlechtění. Zatímco některé techniky tradičního šlechtění usilují o změnu co možná největšího počtu genů v genomu rostlin, aby se dosáhlo požadovaných změn, genová modifikace umožňuje expresi konkrétního požadovaného genu/genů. Spotřebitelské vnímání rizik a výhod GM potravin ovlivňuje přijatelnost nebo odmítání specifických výrobků.
Více informací o problematice potravinových alergii v souvislosti s potravinami nového typu je v přehledové práci v příloze.
 
 
Trends in Food Science and Technology 17, 2006, č. 6, s. 289–299