Bezpečnost potravin

Potraviny na českém trhu jsou bezpečné, všechny kontrolované vzorky masa jsou v pořádku

Vydáno: 10. 1. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 10.1. 2011.

Všechny vzorky masa, které v souvislosti s nálezem dioxinů v masných výrobcích a vejcích ve Spolkové republice Německo kontrolovaly česká Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vyhověly maximálním limitům pro dioxiny. U vajec se jednalo jen o jednu zásilku, z níž inspektoři odebrali vzorek. Dle informací německé strany do ČR žádné ani potenciálně závadné potraviny nebyly vyvezeny. Intenzivní kontroly budou pokračovat.

„Potraviny na českém trhu jsou podle všech dosavadních kontrol bezpečné,“ vyjádřil se ministr Ivan Fuksa. „Limitům na dioxiny vyhověly všechny vzorky vepřového masa, které byly testovány. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dozorovými orgány podnikne další kroky, aby náš potravinářský trh nebyl nyní ani v budoucnu ohrožen.“  

Nicméně negativní výsledky kontrol i v dalších členských státech a také skutečnost, že k samostatným krokům sáhlo jen velmi málo zemí, dávají vysokou míru záruk, že spotřebitelé mimo Německo se nemusejí zneklidňovat.

Kontrolou prošlo šest vzorků vepřového masa, všech šest vyhovělo maximálním limitům pro dioxiny a furany včetně polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem podle nařízení Komise (ES) 1881/2006. Při kontrole vajec z Německa byla identifikována jedna zásilka, ze které se odebral vzorek. Testování trvá několik dní, nicméně německá strana ujistila, že do ČR nic ani potenciálně závadného vyvezeno nebylo.

Na pokyn ministra Fuksy zintenzívnily příslušné organizace – Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – kontroly potravin, které je možno v souvislosti s nálezy dioxinů v sousedním Německu považovat za rizikové. Přestože nebyla zaznamenána informace o dovozu rizikových potravin z Německa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se zaměřila na intenzívní kontroly vajec, drůbežího a vepřového masa zejména v obchodních řetězcích s vazbou na dodávky z Německa.

České kontrolní orgány se nesoustřeďují jen na potraviny, ale sledují také krmiva. S ohledem na události v Německu provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) okamžité kontroly výroben olejů, které jsou u nás registrovány jako krmivářské provozy. Kontroly jsou zaměřeny i na správné postupy skladování a nakládání s krmnými oleji.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí Mze

Příloha:  Přehled dioxinové krize Německo leden 2011 (DOC, 443 KB)