Bezpečnost potravin

Potraviny fortifikované těžkými izotopy budou prodlužovat život?

Vydáno: 5. 4. 2007
Autor: pospisilova

Podle názoru některých vědců by se mohly přírodně se vyskytující těžké izotopy používat k potlačení oxidačního poškození buněk, resp. prodloužení života.

V poslední době mají některé novinové titulky přídech sci-fi. Příslušné články totiž naznačují, že potraviny fortifikované těžkými izotopy mohou účinně působit proti stárnutí. Dosud byly sice příznivé účinky pozorovány pouze u hlístic (Nematoda), ovšem Michail Ščepinov, hostující profesor na Oxfordské univerzitě, který provádí výzkum těžkých izotopů, je přesvědčen, že se bude moci tento postup aplikovat i u člověka. Předchozí experimenty prokázaly, že přídavek těžkých izotopů do potravy hlístic prodloužil jejich život o 10 %. Ščepinov se domnívá, že dalším krokem by mohlo být testování na zvířatech prostřednictvím fortifikovaného krmiva a potom by bylo možno přikročit k humánním experimentům, kterých se chce během několika málo měsíců jako pokusný králík sám zúčastnit a konzumovat potraviny s některými těžkými izotopy. Současně založil společnost Retrotope, která má jeho nápady komercializovat. Anti-aging efekt těžkých izotopů je založen na teorii, že tyto izotopy mohou zpevňovat vazby u klíčových buněčných složek jako jsou aminokyseliny, nukleové kyseliny a lipidy, které se potom mnohem obtížněji štěpí, v důsledku čehož jsou méně náchylné k oxidaci, což je proces považovaný za příčinu stárnutí. Z izotopů se používá zejména deuterium, nazývané rovněž „těžký vodík“vzhledem k tomu, že obsahuje ve svém jádru jeden proton a jeden neutron, zatímco normální vodík obsahuje pouze jeden proton. Lze ho získat z vody, v níž na 4 000 molekul běžného vodíku připadá jedna molekula deuteria. Ščepinov předpokládá, že po přidání těžkých izotopů do krmiv se tyto izotopy se dostanou do tkáně zvířat a ve formě masa se následně budou běžně konzumovat. Reakce vědců na tento názor jsou rozporné, někteří poukazují na to, že deuterium je i v uměřených dávkách toxické, ovšem pracovníci biotechnického inženýrství z bostonské univerzity jsou přesvědčeni, že používání přírodně se vyskytujících těžkých izotopů k potlačení oxidačního poškození je velmi pozoruhodná a akceptovatelná myšlenka. Více informací na adrese, nebo zde, případně na stránce