Bezpečnost potravin

Potravinářská komora: Vize BIO 2012 schválena

Vydáno: 26. 6. 2009
Autor:

Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR na svém zasedání v červnu odsouhlasila strategický dokument pro další rozvoj biopotravinářského sektoru v České republice s názvem Vize BIO 2012.  

PKCR_logo.jpg 
//<![CDATA[
var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php':'http://bio-info.cz/openx/www/delivery/ajs.php');
var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999);
if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ',';
document.write ("“);
//]]>
Vize BIO 2012 stanovuje cíle v oblasti rozvoje českého trhu s biopotravinami a opatření k jejich naplňování. Cíle a opatření vycházejí z důkladné analýzy současné situace a z potřeb českých potravinářských firem.

Vize ukazuje směr, kterým by se chtěli výrobci biopotravin do budoucna ubírat. K cílům Vize patří zejména posílení povědomí veřejnosti o biopotravinách, zajištění 2% podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice a především zvyšování podílu biopotravin vyráběných v České republice. Konkrétně se jedná o zajištění alespoň 70% podílu biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR do konce roku 2012.

Jako jeden ze zásadních nedostatků současné situace na trhu s biopotravinami vidí Sekce pro biopotraviny nedostatečně rozvinutý a fungující dodavatelský řetězec biopotravin. Sekce by se proto ráda stala určitým spojovacím článkem celého dodavatelského řetězce v oboru biopotravin. Již nyní začíná spolupracovat se všemi účastníky českého trhu, od zemědělců až po maloobchodníky, hoteliéry a restauratéry.

Cílem Sekce pro biopotraviny je především sjednotit potřeby a požadavky českých výrobců biopotravin a umožnit jim komunikovat „jedním
společným hlasem". Mezi hlavní úkoly Sekce patří pomoc s odstraňováním překážek při výrobě českých biopotravin,  prosazování českých biopotravin na trhu, profesní vzdělávání a podpora marketingu a budování důvěry spotřebitelů k českým biopotravinám.

Sekce pro biopotraviny byla při Potravinářské komoře České republiky ustavena v září 2008. Potravinářská komora tak zareagovala na aktuální vývoj na trhu a hodlá tímto krokem podpořit růst výroby a prodeje českých biopotravin.

Celý text Vize BIO 2012 k dispozici Vize_BIO_2012.pdf Vize_BIO_2012.pdf (47,27 KB)