Bezpečnost potravin

Potravinářská inspekce uzavřela hodnocení obchodních řetězců

Vydáno: 17. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 16.6.2010.

Na sklonku roku 2008 Státní zemědělská a potravinářská inspekce oznámila svůj záměr hodnotit obchodní řetězce a výsledky tohoto hodnocení následně zveřejnit. Pro tyto účely byla ve spolupráci s Vysokým učením technickým vytvořena speciální statistická metodika, která zohledňuje rozdílný počet provozoven jednotlivých řetězců, rozdílný počet i rozsah kontrol. Na základě jejích výsledků lze určit, zda jsou mezi hodnocenými subjekty statisticky významné rozdíly. Zástupci všech hodnocených řetězců byli s pravidly, metodikou i výstupy podrobně seznámeni.
 
V první části roku 2009 byla tato metoda zkoušena a od začátku května 2009 již začal ostrý sběr dat pro hodnocení. Předmětem hodnocení nebyla například cenová politika řetězců, formát a uspořádání prodejen, nabídka sortimentu, dodavatelsko-odběratelské vztahy, kultura prodeje, přístup personálu, dostupnost provozoven atd. K těmto záležitostem SZPI nepřísluší se vyjadřovat.
 
Do hodnocení mohly být zahrnuty pouze povinnosti, které je SZPI ze zákona kompetentní kontrolovat. Z nich byly vybrány nejdůležitější oblasti potravinového práva a také oblasti, na které si opakovaně stěžují spotřebitelé (viz příloha č. 1). Výsledek hodnocení tedy vypovídá o tom, jak si jednotlivé řetězce stojí při dodržování vybraných předpisů. Každé hodnocené oblasti byla také přidělena určitá váha v rámci hodnocení. Větší váhu tak měly výsledky kontroly bezpečnosti potravin a menší váhu například výsledky kontroly jakosti ovoce a zeleniny.
 
Potravinářská inspekce k této aktivitě přistoupila proto, aby poskytla důležité informace spotřebitelům, ale především, aby motivovala obchodní řetězce k dalšímu zlepšování. Situace v řetězcích doznala přitom velkých změn již vlivem kauz v letech 2004 a 2005, po nichž řetězce zapracovaly na svých kontrolních systémech a celkově změnily svůj přístup. Zlepšující se trend se potvrdil i v rámci hodnoceného období (1. 5. 2009 – 30. 4. 2010), neboť z výsledků je zjevné, že postupem času ubývalo závažných nedostatků a zmenšil se i celkový počet nedostatků, což je pozitivní.
 
Konečné výsledky jsou v příloze č. 2.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI