Bezpečnost potravin

Potenciální vývojová neurotoxicita deltamethrinu

Vydáno: 14. 1. 2009
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti insekticidní látky.

Deltamethrin je insekticid, který se nachází na seznamu látek – v příloze I směrnice 91/414/EHS. V dokumentaci k této látce se uvádí, že je zapotřebí prověřit potenciální vývojovou neurotoxicitu této aktivní látky a to tehdy, až budou k dispozici mezinárodně odsouhlasené protokoly testování.
Získáváním nových informací o deltamethrinu bylo pověřeno Švédsko, které na základě nové studie vývojové neurotoxicity zjišťované na krysách došlo k závěru, že nelze riziko z této látky vyloučit. Dalším prověřováním bezpečnosti deltamethrinu byl na žádost Komise pověřen vědecký panel pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–PPR). Ten konstatoval, že údaje ze studií publikované v literatuře mají četná omezení a neposkytují zřetelný důkaz o vývojové neurotoxicitě deltamethrinu. Panel PPR došel k závěru, že deltamethrin byl dostatečně testován z hlediska vývojové neurotoxicity a že dostupné údaje nenaznačují jeho toxické účinky. K testování bezpečnosti deltamethrinu byla použita nejvyšší dávka, tj. 7 mg/kg tělesné hmotnosti tak, jak uvádí nová OECD směrnice pro testování vývojové neurotoxicity. Stanovisko EFSA–PPR je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA