Bezpečnost potravin

Potenciál obilovin k odstraňování žlučových kyselin z těla

Vydáno: 19. 8. 2009
Autor:

Pokusy ve Western Regional Research Center v USA ukazují na možnost testů in- vivo pro vyhodnocení vaznosti žlučových kyselin na obilné otruby. Rýžové a pšeničné otruby významně omezují zvyšování cholesterolu.

Zařazení rýžových, ovesných a ječných otrub do stravy má vliv na snížení cholesterolu v plasmě, a tím snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Jemnější mletí pšeničných otrub je dáváno do souvislosti s větší bio-využitelností vitaminu E. Výsledky studií ukazují, že extrudované pšeničné otruby snižují cholesterol. Zdravotní prospěšnost pšeničných otrub souvisí i se zvětšením objemu stolice a zajištěním její pravidelnosti.
Role žlučových kyselin
Žlučové kyseliny jsou kyselé steroidy syntetizované v játrech z cholesterolu. Po konjugaci s glycinem nebo taurinem jsou vylučovány do duodena. Dále jsou aktivně reabsorbovány v terminálním ileu a dochází k enterohepatické cirkulaci. Zásadní úlohou žlučových kyselin je absorpce tuku z trávicího traktu. Tuky jsou metabolizovány na acetáty, které jsou zásadním prekursorem cholesterolu.
O sekundárních žlučových kyselinách (deoxycholová a litocholová) a jejich metabolitech (kyselina ursodeoxycholová) bylo zjištěno, že jsou mutagenní a podporují růst nádorů.
Vliv vlákniny
Vláknina váže žlučové kyseliny a zvyšuje jejich vylučování, což je považováno za cestu ke snižování cholesterolu. Tento význam má i vláknina obilovin, která tím, že váže žlučové kyseliny, brání jejich reabsorpci a stimuluje konverzi cholesterolu z plasmy a z jater k vytváření nových žlučových kyselin.
Potenciální zdravotní prospěšnost (působení proti ateroskleróze, detoxifikace škodlivých karcinogenních metabolitů) cereálií a cereálních frakcí lze předpovídat na základě jejich vaznosti se žlučovými kyselinami in vitro, vzhledem ke zjištění, že cholestyramin (léčivo pro snižování cholesterolu) váže žlučové kyseliny jak in-vitro, tak in-vivo, zatímco celulóza nikoli.
Významné vylučování žlučových kyselin bylo pozorováno u diet s ovesnými otrubami. Některé studie prokázaly zvýšení žlučových kyselin ve stolici při konzumaci rozpustné vlákniny z ovesných otrub a psylia. Podle dalších výsledků se ovesné otruby podílejí na snížení cholesterolu tím, že mění metabolismus žlučových kyselin.
Pokusy ve Western Regional Research Center
Pokusy prováděné ve výzkumném středisku amerického USDA v Kalifornii (Western Regional Research Center)
ukazují, že vaznost žlučových kyselin je významně vyšší u otrub rýžových a pšeničných. Výzkum by zaměřen na:
–  úloha žlučových kyselin v metabolismu,
– průběh vazby žlučových kyselin,
– vazba žlučových kyselin na obilné otruby,
– vazba žlučových kyselin na zpracované obilné otruby,
– vazba žlučových kyselin na hotové snídaňové cereálie.
Vaznost pšeničných otrub lze zvýšit mletím na jemnější částice nebo dalšími operacemi jako lisování, extruze, lámání, opékání či vločkování.

Cereal Foods World, 54, 2009, č. 3, s. 118-121