Bezpečnost potravin

Posuzování zdravotních účinků reziduí pesticidů

Vydáno: 6. 2. 2008
Autor:

Je k dispozici zpráva ze zasedání FAO/WHO k problematice reziduí pesticidů, září 2007.

V sídle Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě se uskutečnilo ve dnech 18.–27. září 2007 společné zasedání FAO/WHO k problematice reziduí pesticidů (JMPR). Zasedání se zúčastnili experti FAO na rezidua pesticidů v potravinách a v životním prostředí a zástupci WHO zabývající se posuzováním zdravotních účinků pesticidů.
Během zasedání se posuzovalo 31 pesticidů, včetně šesti nových sloučenin a 10 sloučenin, které se v rámci programu CCPR (Kodexového výboru pro rezidua pesticidů) opakovaně prověřují z hlediska toxicity nebo reziduí nebo obou těchto parametrů. U dalších 12 pesticidů bylo provedeno toxikologické posouzení a byly stanoveny MRLs (maximální limity reziduí). Podrobné informace z JMPR jsou k dispozici ve zprávě (viz příloha).
 
 
Příští zasedání FAO/WHO k problematice reziduí pesticidů v potravinách a v životním prostředí se uskuteční v Římě ve dnech 9.–18. září 2008. Přehled nových látek zařazených na program jednání i látek opakovaně prověřovaných je k dispozici zde.
 
Zdroj: FAO + WHO