Bezpečnost potravin

Posuzování zdravotních tvrzení úřadem EFSA

Vydáno: 14. 8. 2008
Autor:

Panel NDA úřadu EFSA přijal v červenci od Komise k posouzení seznam tvrzení podle čl. 13 nařízení 1924/2006/ES.

Úkolem Komise je zajistit, aby do ledna 2010 byl přijat pozitivní seznam tvrzení ohledně významu konzumace potraviny nebo její složky pro zdravotní stav člověka (podle čl. 13 nařízení 1924/2006/ES), která bude možno uvádět na potravinách nebo používat v reklamě. Komise musí po posouzení úřadem EFSA předložit návrh Stálému výboru (SCF) a nakonec se bude hlasovat v Parlamentu. EFSA potřebuje pro přijetí svého stanoviska roční lhůtu.
Tvrzení podle čl. 13 se budou týkat prospěšnosti z hlediska zlepšení stavu či funkce (organismu, orgánů, tkání), např. „zvyšuje obranyschopnost“, „zlepšuje schopnost učení“.
Tato tvrzení nesmí poukazovat na prevenci, ošetřování nebo léčení chorob, na snižování rizika onemocnění ani nesmí poukazovat na zdraví a vývoj dětí (to je náplní postupu podle čl. 14). Na druhé straně však tato tvrzení nesmí být příliš obecná.
 
Úřad EFSA dostal v červenci 2008 od Komise k posouzení seznam všeobecně přijatelných zdravotních tvrzení (podle čl. 13) S týkajících se vlivu na růst, vývoj, na fyzické, psychické a behavioární funkce). Tvrzení jsou rozdělena do kapitol podle účinné látky:
  1. vitaminy
  2. minerální látky
  3. makronutrienty (bílkoviny, tuky, sacharidy)
  4. vláknina
  5. probiotika
  6. potraviny
  7. diety
  8. byliny
  9. ostatní.
Panel odborníků pro diety, výživu a alergie (NDA) úřadu EFSA bude mít na zpracování stanoviska lhůtu jednoho roku.

Zdravotní tvrzení týkající se
snížení rizika chorob nebo vlivu na děti budou schvalována jednotlivě.
Na jednání panelu NDA ve dnech 9. – 11. července 2008 je na programu problematika prvních devíti kontroverzních zdravotních tvrzení (podle čl. 14):
1)      Mléko – tvrzení o vlivu na regulaci hmotnosti.
2)      Mléko – tvrzení o vlivu na zdraví zubů.
3)      Přípravek z tofu – „Femarelle“ (něco jiného než isoflavony izolované ze sóje) – působící jako modulátor selektivních receptorů estrogenů – tvrzení o snížení rizika osteoporózy u postmenopausálních žen. 
4)       Rostlinné steroly – tvrzení o snižování hladiny cholesterolu v krvi a snižování kardiovaskulárních rizik.
5)      NeOpuntia (lipofilní vláknina získávaná patentovaným postupem z Opuntia ficus indica – tvrzení o zlepšení profilu krevních lipidů souvisejícím s kardiovaskulárními riziky.
6)      Alfa-linolenová a linolová kyselina – tvrzení o významu pro správný růst a vývoj dětí.
7)      DHA a ARA – tvrzení o vývoji nervového systému v mozku a očích.
8)      Přípravek „Elancyl Global Silhouette“ – tvrzení o zformování postavy.
9)      Přípravek společnosti enzym pro.ag  „Regulat.pro.kid.immun“(z fermentované zeleniny a ovoce a probiotik) – tvrzení ohledně imunitního systému během růstu dětí.

V případě dalších z asi 150 žádostí podle čl. 14 jsou vyžádány doplňující informace.
K posouzení se dostávají i žádosti podle čl. 18, která obsahují tvrzení založená na nových vědeckých poznatcích a/nebo je u nich požadována ochrana údajů.

EU Food Law, 2008, č. 354, s. 24, č. 355, s. 12