Bezpečnost potravin

Posuzování výskytu salmonely u prasat

Vydáno: 22. 4. 2007
Autor: pospisilova

Výzva EFSA ke spolupráci s evropskými partnerskými institucemi na problematice salmonely u prasat.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby kvantitativně zhodnotil riziko ze salmonely u prasat na veřejné zdraví. EFSA zamýšlí přenést část úkolu na konsorcium evropských institucí, čímž se využijí obrovské znalosti v této oblasti v Evropě a zajistí se, že stanovisko bude vyvážené pro celou Evropu. Uvedená práce má podpořit managery rizika v přijímání dalších opatření ke snižování výskytu onemocnění lidí z konzumace potravin kontaminovaných tímto organismem, včetně konzumace kontaminovaného vepřového masa.
Těžiště práce prováděné mimo EFSA bude zahrnovat kvantitativní posouzení mikrobiologického rizika (Quantitative Microbiological Risk Assessment, QMRA), které by mělo poskytnout kvantitativní odhad existujících rizikových faktorů a pravděpodobné účinky navrhovaných opatření k jejich snížení. Analýzy budou zahrnovat posouzení zdrojů infekce u prasat určených k porážce a to na úrovni farmy, dále vliv postupů při porážce na kontaminaci jatečných těl a očekávaný vliv snižování salmonely u jatečných prasat na výskyt salmonely ve vepřovém mase a na případy otrav lidí z potravin v důsledku salmonely.
Bude to poprvé, co budou poznatky a zkušenosti evropských institucí využity k posuzování na evropské úrovni, které bude financovat a řídit EFSA. Jde o naplňování strategie EFSA z prosince 2006, která spočívá ve spolupráci a provázanosti EFSA s členskými státy. V prosinci 2006 byl vytvořen, na základě nominací z jednotlivých států, seznam organizací, které budou v budoucnu napomáhat EFSA. EFSA uveřejnil výzvu, na základě které se mohou konsorcia vytvořená z organizací na tomto seznamu, přihlásit ke spolupráci na plnění úkolů EFSA v dané problematice. Termín pro podávání přihlášek ke spolupráci s EFSA v problematice salmonely u prasat je 11. červen 2007.
Na základě posouzení přihlášek vybere EFSA vhodné konsorcium, které obdrží od EFSA grant. Více informací o spolupráci EFSA a členských států EU je k dispozici zde.  
Výsledky posouzení výskytu salmonely u prasat budou využity při tvorbě legislativy EU zaměřené na snižování výskytu salmonely a jiných faktorů vedoucích k onemocnění z potravin.
 
Zdroj: EFSA