Bezpečnost potravin

Posuzování rizika z pesticidů v půdě

Vydáno: 26. 2. 2009
Autor:

Workshop EFSA, který se uskuteční ve dnech 12.–14.5.2009 v Ispra (Španělsko).

EFSA organizuje ve dnech 12.–14.5.2009 workshop pod názvem “Improved Realism in Soil Risk Assessment – How will pesticide risk assessment in soil be tackled tomorrow?” (Větší realismus při posuzování rizika z půdy – Jak se bude řešit posuzování rizika pesticidů v půdě zítra?).
 
Panel pro prostředky na ochranu rostlin (EFSA–PPR) bude na tomto workshopu informovat o revizi návodů na posuzování perzistence pesticidů v půdě, které byly publikovány v roce 2000. Cílem této revize je vytvořit lepší přístup k posuzování expozice půdy pesticidy na úrovni EU. Půjde např. o vypracování řady scénářů, které budou představovat pokud možno reálné nejhorší podmínky z hlediska ekologické a klimatické.
Workshop je určen všem, co se zabývají posuzováním rizika prostředků na ochranu rostlin obsažených v půdě, tj. příslušným autoritám v členských státech, zástupcům agrochemického průmyslu, konzultačním společnostem aj. Další informace k workshopu.
 
Od prosince 2002 je EFSA odpovědný za prověřování aktivních látek používaných ve výrobcích na ochranu rostlin. Tuto činnost provádí jednotka pro posuzování rizika z pesticidů (Pesticide Risk Assessment Peer Review Unit, PRAPeR).
 
Zdroj: EFSA