Bezpečnost potravin

Posuzování rizika nově objevených chemických kontaminantů

Vydáno: 3. 9. 2009
Autor:

Odborníci z amerického IFT zpracovali studii o hodnocení rizika v případě, že je k dispozici nedostatek podkladů.

Institut of Food Technologists (IFT) disponuje skupinou expertů, jejichž úkolem je vyhodnocování nově se objevujících rizik z chemických kontaminantů. Tito odborníci zpracovali studii o postupu při vyhodnocení rizik „Making Decisions about the Risks of Chemicals in Foods with Limited“, která je zde k dispozici a která poskytuje návod, jak postupovat, když je o příslušné látce nedostatek informací.
V první části studie je pojednáno o legislativním pozadí, v druhé části o informacích, které jsou ohledně nového kontaminantu k dispozici, ve třetí o informacích a jejich zpracování, které je nutno doplnit.
Při hodnocení je nutno brát v úvahu jak toxikologický potenciál, tak i míru v jaké je člověk látce příslušné látce vystaven (expozice). Vysoké riziko je v případech vysoké toxicity a/nebo vysoké expozice.
Riziko musí být hodnoceno se zvážením pozitivních zdravotních účinků potraviny, v níž se kontaminant nachází (např. zdravotní prospěšnost ryb/riziko z metylrtuti). Kontaminant nesmí být posuzován jako samostatná chemická látka, ale vždy komplexně s vlastnostmi matrice, tzn. potraviny, která může mít různou mikrostrukturu, biologickou využitelnost živin aj.
Food Technology, 63, 2009, č. 7, s. 36-40
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122445570/PDFSTART/