Bezpečnost potravin

Posuzování pravosti produktů na bázi čaje

Vydáno: 24. 11. 2008
Autor:

Na základě vypracované metodiky se zjistilo, že 10 % výrobků na trhu neodpovídá legislativním požadavkům.

V rámci projektu MŠMT č. MSM 6046137305 byla provedena na VŠCHT v Praze studie, jejímž cílem bylo navrhnout metodu pro zjišťování obsahu čaje v produktech na bázi čaje. Studie byla rozdělena do následujících pěti kroků:
 
1. Výběr chemických markerů kvality a autentičnosti čaje a produktů na bázi čaje.
2. Výběr odpovídajících analytických metod.
3. Stanovení variací, pokud jde o typ, původ a kvalitu čajových lístků u zeleného a černého čaje.
4. Stanovení obsahu theobrominu, kofeinu, theaninu a celkových polyfenolů ve vzorcích nápojů na bázi čaje.
5. Výpočet obsahu čaje podle údajů z literatury a podle naměřených hodnot získaných analýzou vzorků čaje vyrobeného z čajových lístků.
 
V rámci studie se došlo k tomu závěru:
Obsah čaje v nápojích na bázi čaje lze odhadnout podle obsahu kofeinu, theobrominu, theaninu a celkových polyfenolů v příslušných výrobcích. Slibným markerem kvality a pravosti čaje je aminokyselina theanin. Aby se však získal přesný údaj o obsahu čaje, musí se stanovit hodnoty několika analytů. Průměrné hodnoty používané v literatuře pro výpočet obsahu čaje se často značně liší. Na základě vlastních poznatků autoři studie navrhli použití následujících průměrných hodnot:
 
Pro výrobky na bázi černého čaje ve 100 g
Pro výrobky na bázi zeleného čaje ve 100 g
Kofein
1,9
Kofein
1,9 g
Theobromin
0,13
Theobromin
0,16 g
Theanin
1,3 g
Theanin
1,7 g
Polyfenoly
9,1 g
Polyfenoly
14,7 g
 
Tyto hodnoty korespondují s publikovanými hodnotami. Asi jedna třetina analyzovaných vzorků nesplňovala z hlediska obsahu čajového extraktu požadavky německé a rakouské legislativy. Požadavkům české legislativy, která je mírnější, nevyhovělo 10 % vzorků.
Více informací ze studie je v příloze.
 
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 26, 2008, č. 4, s. 259–267
 
Pozn.: Přehled jednotlivých čísel časopisu CJFS vydaných v roce 2007 a 2008. Je zprostředkován přístup k původním příspěvkům.