Bezpečnost potravin

Posuzování bezpečnosti Cr-pikolinátu

Vydáno: 27. 4. 2007
Autor: pospisilova

Mírné genotoxické účinky pikolinátu chromu se projevují pouze za nefyziologických podmínek.

Pikolinát chromu je syntetický doplněk stravy, který se používá hlavně ke snižování hmotnosti a k vytváření svaloviny. Nejnovější studie naznačily, že by Cr-pikolinát mohl být genotoxický. Vzhledem k tomu, že je používání Cr-pikolinátu u spotřebitelů značně rozšířené, vedou tato zjištění k obavám, pokud jde o nezávadnost této sloučeniny.
Na univerzitě v Uppsale (Švédsko) vyšetřovali v nové studii potenciální genotoxicitu Cr-pikolinátu u myší (injekční aplikace jednorázové dávky až 3 mg/kg tělesné hmotnosti) i v testech in vitro. K vyhodnocení byly použity testy fMNPCE (frequency of micronucleated polychromatic erythrocytes) a poškození DNA u lymfocytů a hepatocytů.
Zjistilo se, že u humánních lymfocytů došlo k mírnému, ale k významnému zvýšení poškození DNA indukovanému Cr-pikolinátem, avšak jen tehdy, pokud Cr-pikolinát působil na buňky nacházející se mimo sérum. Ve všech ostatních experimentech nevykazoval Cr-pikolinát žádné genotoxické účinky ani in vivo ani in vitro.
Závěr: Výsledky studie provedené v Uppsale naznačují, že vysoká koncentrace Cr-pikolinátu může poškozovat DNA, ale pouze za nefyziologických podmínek (viz příloha).
 
 
Food and Chemical Toxicology 45, 2007, č. 7, s. 1097–1106