Bezpečnost potravin

Posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků

Vydáno: 25. 1. 2008
Autor:

Do 15. února 2008 probíhá připomínkové řízení k návrhu EFSA na posuzování rizika z bylin v doplňcích stravy.

Vědecký výbor EFSA vyjádřil v diskusním dokumentu z roku 2004 potřebu zvyšovat kvalitu a bezpečnost bylin a bylinných přípravků a to proto, že jsou pro spotřebitele k dispozici v širokém měřítku prostřednictvím řady distribučních kanálů v EU. Tím, že se objem těchto přípravků na trhu a jejich rozmanitost zvyšuje, je zapotřebí je lépe charakterizovat, harmonizovat posuzování rizika z těchto přípravků a postupy informování spotřebitelů o těchto produktech.
Vzhledem k této situaci EFSA kompiloval dva přehledy bylin (kompendium 1 a 2), které se používají v doplňcích stravy. Tyto seznamy byly vytvořeny na základě informací (obav z hlediska jejich bezpečného používání) poskytnutých členskými státy EU.
 
* Kompendium 1: Přehled bylin, u kterých se má za to, že obsahují toxické nebo návykové nebo psychotropní látky.
* Kompendium 2: Přehled bylin, u kterých se má za to, že mají také léčivé účinky.
 
Dále byl vypracován návod (guidance) pro stanovení priorit posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků.
EFSA zahájil k problematice posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků veřejnou diskusi, v rámci které by se měly zainteresované subjekty vyjádřit k návrhu EFSA na posuzování bezpečnosti bylin a bylinných přípravků používaných v doplňcích stravy. Připomínky lze zasílat prostřednictvím elektronického formuláře.
Poté, co pracovní skupina Vědeckého výboru EFSA vyhodnotí připomínky, bude návod na posuzování bezpečnosti aktualizován. EFSA na svých internetových stránkách uveřejní všechny relevantní připomínky obdržené během připomínkového řízení včetně krátké zprávy z této konzultace.
Přístup k posuzování bezpečnosti popsaný v návodu bude následně ověřován na reálných přípravcích a to pracovní skupinou EFSA pro vědeckou spolupráci tvořenou z vědeckých expertů EFSA a zástupců z úřadů pro bezpečnost potravin v členských státech EU.
Připomínkové řízení k návodu EFSA probíhá do 15. února 2008. Veškeré podklady k dané problematice jsou k dispozici v přílohách.
Příloha 1: Návod EFSA (pdf, 1,15 MB)
Příloha 2: Kompendium 1 (xls, 242 kB)
Příloha 3: Kompendium 2 (xls, 184 kB)