Bezpečnost potravin

Posuzování bezpečnosti aditiv určených do siláží

Vydáno: 22. 2. 2008
Autor:

Schůzka k dané problematice s EFSA a referenční laboratoří ve Společenství se uskuteční 25. 4. 2008 v Londýně.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat stanovuje pravidla pro schvalování aditiv určených k použití ve výživě zvířat. Jednou z novinek tohoto nařízení je, že jsou poprvé aditiva určená do siláží klasifikována jako aditiva určená do krmiv, což znamená, že se musí před uvedením na evropský trh podrobit schvalovacímu procesu.
Aditiva do siláží se definují jako “látky včetně enzymů nebo mikroorganismů, určené k záměrnému přídavku do krmiv s cílem zlepšit produkci siláže” a řadí se do kategorie technologických aditiv.
Dříve, než začalo platit nařízení (ES) č. 1831/2003, nebyla autorizace aditiv do siláží zapotřebí. Podle nového nařízení budou aditiva do siláží, která byla notifikována a zanesena do registru krmných aditiv ve Společenství, předmětem úplného posuzování a to během sedmi let od vstupu nařízení v platnost (článek 10(2)). Pokud žádost o přezkoumání a odpovídající dokumentace nebude předána do 7. 11. 2010, nebude se moci výrobek nadále uvádět na trh v EU.
V roce 2006 vydal panel expertů EFSA pro krmná aditiva (EFSA-FEEDAP) stanovisko k vytvoření návodů na posuzování aditiv do siláží. Toto stanovisko slouží jako základ pro implementaci pravidel týkajících se silážových aditiv podle nařízení (ES) č. 1831/2003.

V souvislosti s touto novinkou, tj. posuzováním aditiv do siláží jako aditiv do krmiv, organizuje EFSA schůzku, na které budou experti z FEEDAP objasňovat zásady pro posuzování silážových aditiv. Na procesu autorizace silážových aditiv se nepodílí pouze EFSA, a proto se této akce zúčastní i referenční laboratoř Společenství zaměřující se na krmná aditiva.

Schůzka EFSA a všech zainteresovaných subjektů se uskuteční dne 25. dubna 2008 v Londýně. V příloze je návrh programu této schůzky.