Bezpečnost potravin

Pošumavský bio med a ekologický chov včel

Vydáno: 3. 4. 2008
Autor:

Informace o prvním českém bio medu.

Základním předpokladem pro ekologický chov včel je to, že biovčelař musí být registrován v souladu se zákony EU a ČR o ekologickém zemědělství a musí respektovat veškeré dané zákonné podmínky, a to je zejména:
• Umístit včelstva tak, aby byl zaručen dostatek přírodního nektaru, medovice a pylu pro včely a přístup k vodě.
• Umístění musí být takové, že v okruhu 3 kilometrů od umístění včelstev se zdroje nektaru a pylu skládají převážně z kultur pěstovaných ekologickým způsobem či z divoce rostoucích rostlin.
• Musí být zajištěna dostatečná vzdálenost od všech nezemědělských zdrojů znečištění, které by mohly vést k zamoření.
• Musí vyloučit veškeré cizorodé látky, zejména pak chemické veterinární látky pro léčení včelstev.
• Je zakázáno umělé přikrmování včelstev, na konci období produkce je třeba včelstvům zajistit dostatečné zásoby medu a pylu k jejich přezimování.
• Umělá výživa včelstev je povolena, pokud je jejich přežití ohroženo extrémními klimatickými podmínkami a musí sestávat z medu pocházejícího z ekologického zemědělství, a to přednostně navíc ze stejné jednotky.
• Úly musí být v zásadě vyrobeny z přírodních materiálů, nezávadných z hlediska životního prostředí a z hlediska včelařských produktů.
 
Chov „Pošumavských včeliček“ ing. Pintíře úspěšně splnil veškerá zákonná kritéria na sklonku roku 2006 a byl zařazen do ekologického zemědělství – včelaření s bio produkcí. Chov se nachází v Pošumavském kraji, včelstva jsou umístěna v rozsáhlých lesních komplexech okresů Klatovy a Plzeň-jih, kde jsou chována v nepřerušené linii více než 100 let. Byla rozchována z divoké původní středoevropské – české medonosné včely (Apis mellifera mellifera L.) – ekotyp Včela pošumavská, odchycené v divoké přírodě na shodném místě, kde jsou včelstva stále chována.
 
Hlavní filosofií chovu je poznávání života včel a jejich přirozené vedení v souladu s přírodními zákony s cílem bezzásahovosti a získávání plnohodnotných, čistých včelích produktů plných včelí, resp. přírodní, pozitivní energie.
 
Celý chov je specifický až unikátní, což vyplývá z jeho filosofie. Dalším specifikem je experimentální činnost zaměřená na životní projevy především „Včely pošumavské“ a s ním spojená produkce jednodruhových medů v bio kvalitě.
 
Z unikátních bio-medů lze jmenovat med maliníkový, krušinový, vrbový, ostružiníkový, z divoké višně, jedlový, borovicový a další. Každý bio med má své charakteristiky, vůni, barvu, chuť a obsahy základních živin. Med je charakterizován i specifickými léčebnými účinky na lidský organismus, pro něž si za krátkou dobu našel své spotřebitele, jimž uspokojuje jejich výjimečné potřeby.
 
Detailní informace o bio medu najdete na: www.sweb.cz/sumavskymed