Bezpečnost potravin

Postupné používání nařízení 1924/2006/ES o tvrzeních

Vydáno: 18. 8. 2007
Autor: pospisilova

Nově použitá nutriční tvrzení musí od července 2007 splňovat požadavky nařízení 1924/2006/ES, řada opatření však je nedořešených.

Nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních
začalo od 1. července 2007 platit, což znamená, že nutriční tvrzení nově použitá na obalu potraviny, musí splňovat požadavky uvedené v příloze nařízení. Potraviny, na kterých se příslušné tvrzení používalo již před vydáním nařízení, mají přechodné období do července 2009 – do té doby musí být uvedeny do souladu s definicemi v příloze.
Uvede-li se např. „se sníženým obsahem tuku“, musí být obsah tuku snížen nejméně o 30 % při srovnání s podobným výrobkem, v případě tvrzení „s nízkým obsahem tuku“ musí výrobek obsahovat méně než 3 g tuku/100 g. Problematické je, co je považováno za podobný výrobek. Výrobci si také stěžují, že změna výrobku, u kterého se může použít tvrzení „se sníženým…“ bude obtížnější i proto, že např. sůl musí být snížena o 25 %, zatímco tuk o 30 %. Nadále nebude možné postupovat tak, jak byli výrobci někdy zvyklí, a sice snižovat obsah nežádoucích složek postupně, aby si spotřebitelé zvykli na určité chuťové změny a akceptovali je.
Mnohá ustanovení uvedeného nařízení nebudou použita ještě několik let. Nejdelší přechodná lhůta (15 let) je stanovena pro výrobky s ochrannými známkami, které mají být v souladu s nařízením do 19. ledna 2022.
Okamžitě platí obecnější ustanovení a zákazy (čl. 12), jako např. je zakázáno tvrzení,
         naznačující, že nekonzumováním dané potraviny dojde k ohrožení zdraví, pokud není příslušná potravina konzumována,
         které poukazuje na rychlost nebo míru zhubnutí,
         které odkazuje na individuální konzultaci s lékařem,
         ohledně zdravotního vlivu alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 1,5 % (s výjimkou těch, u nichž je proti obvyklým nápojům obsah alkoholu nebo energie snížen)
S vývojem receptur v souladu s definicemi podle nového nařízení však zatím vlastně nelze začít, protože není rozhodnuto o nutričních profilech (mají být stanoveny do 19. 1. 2009 a bude následovat dvouleté přechodné období), a takový vývoj je finančně nesmírně náročný. Výrobce musí předem s jistotou vědět, zda bude moci použít určité zdravotní tvrzení, pokud provede úpravu.
Konzorcium britských distributorů BRC připomíná, že není možno uvádět obecná hesla na podporu zdraví jako
– „konzumace ovoce a zeleniny snižuje pravděpodobnost chronických onemocnění“,
– „omezení příjmu soli snižuje krevní tlak“.
Na druhé straně bude možné použít prověřená hesla jako
– „5 porcí denně“ (týkající se ovoce a zeleniny, které již bylo vědecky odůvodněné) nebo
– „jablko je jednou z pěti porcí“.
Tvrzení týkající se „5 porcí denně“ nelze použít např. např. na jogurtech s jahodami, protože je tam vysoký obsah cukru.
Zdravotní tvrzení, která se netýkají snížení rizika onemocnění a rozvoje a zdraví dětí (čl. 13), tzn. tvrzení ohledně vlivu na růst a vývoj, na fyziologické, psychologické a behaviární funkce, budou schválena formou seznamu do 31. ledna 2010, a sice na základě seznamů dodaných členskými státy do 31. ledna 2008.
Tvrzení týkající se snížení rizika onemocnění a rozvoje a zdraví dětí (čl. 14) musí být vesměs individuálně schválena (podle čl. 15,l 16, 17 a 19). Dosud nejsou k dispozici ani podrobné pokyny ohledně údajů, které musí být předloženy pro schválení individuálního tvrzení. Distributoři zatím nemohou použít např. tvrzení „vápník je dobrý pro růst dětí“
Ve fázi schvalování však je v současné době změna nařízení, která stanoví přechodné období pro používání opodstatněných tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí.