Bezpečnost potravin

Posouzení metod pro diagnózu brucelózy

Vydáno: 23. 2. 2007
Autor: pospisilova

EFSA vydal vědeckou zprávu a stanovisko k metodám diagnózy brucelózy u hovězího dobytka, ovcí a koz.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin, aby posoudil dostupné vědecké údaje týkající se diagnostických testů pro brucelózu a dále, aby vydal stanovisko ke vhodnosti současných a nových testů pro diagnózu brucelózy u hovězího dobytka, ovcí a koz.
Vědecký panel pro zdraví a pohodu zvířat (EFSA–AHAW) zřídil na svém plenárním zasedání konaném ve dnech 25.–26. května 2005 pracovní skupinu pro sběr a analýzu dostupných údajů. Zpráva vypracovaná uvedenou skupinou byla předána panelu AHAW a na jeho plenární schůzi 11.–12. prosince 2006 byly přijaty závěry a doporučení.
Ve vědecké zprávě se posuzují všechny dostupné vědecké údaje týkající se testů pro diagnózu brucelózy a to za použití meta-analýzy. Závěry a doporučení AHAW panelu jsou uvedeny pro testy používané ke stanovení brucelózy u hovězího dobytka a pro testy určené k diagnóze brucelózy u ovcí a koz.
V přílohách je k dispozici vědecká zpráva, stanovisko a souhrn ze stanoviska panelu AHAW.
 
Příloha 2: Vědecké stanovisko (44 stran)
Příloha 3: Souhrn z vědeckého stanoviska (2 strany)