Bezpečnost potravin

Portugalsko zakázalo pěstování GM plodin na Madeiře

Vydáno: 2. 2. 2010
Autor:

Podle vědeckého stanoviska EFSA je tento zákaz neoprávněný.

Portugalsko oznámilo Evropské komisi svůj záměr vyhlásit autonomní oblast Madeiru za region bez pěstování GM plodin. Na podporu tohoto národního opatření byly vyhotoveny dvě zprávy.
Po tomto oznámení Portugalska požádala Evropská komise o vědecké stanovisko vědecký panel pro GMO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–GMO), aby prověřil, zda informace uvedená v podpůrných dokumentech obsahuje jakýkoliv nový vědecký důkaz, pokud jde o ochranu životního prostředí v autonomní oblasti Madeira, který by ospravedlňoval takový zákaz používání GMO, včetně těch aplikací, které již byly schváleny podle směrnice 90/220/EHS nebo směrnice 2001/18/ES.
EFSA–GMO se ve svém zkoumání zaměřil pouze na hlediska, která souvisejí s ochranou zdraví lidí a zvířat a životního prostředí. Socio-ekonomická hlediska týkající se pěstování GM plodin a koexistence různých systémů obdělávání půdy nebyly předmětem zkoumání EFSA a nejsou zmiňovány ve vědeckém stanovisku.
Po přezkoumání důkazů uvedených v podpůrném materiálu Portugalskem došel panel GMO k závěru, že nebyly identifikovány žádné nové vědecké informace o dopadu GM plodin schválených v EU na životní prostředí a na zdraví lidí a zvířat. Zákaz pěstování GM plodin v autonomní oblasti Madeira proto není oprávněný. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA