Bezpečnost potravin

Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství

Vydáno: 13. 5. 2009
Autor:

Seminář spojený s praktickou ukázkou faremní porážky.

Místo konání: Motorest Čertovy skály, Lidečko
Datum: 29.-30.5. 2009
Program semináře:
Sobota:
13.00 Ing. Pavel Smetana – Porážka a zpracování masa a masných produktů v ekologickém zemědělství/Návody a doporučení pro porážku na ekologické farmě
16.00 Ing. Milan Berka – Certifikace a smluvní zpracování
Další užitečné informace o zpracování a prodeji z farmy
  • Balení a zpracování masa a masných výrobků
  • Zpracování masa a masných výrobků v ekologicé produkci
  • Potravinářské přidatné látky používané při výrobě zpracovaných masných produktů
 
18.30 Ubytování a večeře v motorestu Čertovy skály, diskuse na téma faremní porážky
Neděle:
8.00 Faremní porážka jatkách Jatky Valčík, s.r.o. Cyrilometodějská 560, Valašské Klobouky.
12.30 Oběd a zakončnení semináře
Kontakt: Ing. Alena Malíková, info@bioinstitut.cz , 585 631 182
Daší podrobnosti v pozvánce.