Bezpečnost potravin

Pomůže konzumace trávy našemu zdraví?

Vydáno: 17. 8. 2009
Autor:

Pokus s konzumací šťávy a dalších produktů ze zelené pšenice nepotvrdil vliv na snížení cholesterolu, ale došlo k významnému zvýšení příjmu luteinu.

Šťáva ze zelené pšenice bývá doporučována jako přírodní léčivý prostředek. Vědecké podklady k tomu zatím nejsou.
Výzkumníci z Max Rubner Institutu (Karlsruhe) v rámci jednoho z projektů sledovali vliv konzumace produktů ze zelené pšenice (šťávy nebo doplňků stravy, z trávy před vyvinutím klasu) na hladinu cholesterolu, jakožto rizikového faktoru kardiovaskulárních onemocnění.
Studie, jíž se zúčastnilo 55 mužů s nadváhou, trvala 4 týdny. Během tohoto pokusu sice nebyl prokázán vliv na snížení cholesterolu, ale výrazně se zvýšil příjem luteinu.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 6, s. 416