Bezpečnost potravin

Polyfenoly nemusejí být zcela bez rizika

Vydáno: 9. 6. 2007
Autor: pospisilova

Nejnovější výzkumy naznačují, že fytochemikálie nejsou zcela bez rizika negativního působení, a to zejména v suplementech a fortifikovaných potravinách.

Pracovníci státní univerzity v New Jersey upozorňují na skutečnost, že příznivé biologické účinky konzumace fytochemikálií ve stravě jsou sice prokázány, ovšem nejnovější výzkumy naznačují, že fytochemikálie nejsou zcela bez rizika negativního působení, a to zejména ve farmakologických dávkách uplatňovaných v některých suplementech a fortifikovaných potravinách. Tato rizika mohou kupříkladu zahrnovat poškození jater. Polyfenolům nacházejících se v zeleném čaji, olivovém oleji, v bobulovém ovoci, cereáliích a některých dalších potravinách jsou připisovány preventivní a terapeutické úlohy zejména v případech rakoviny, kardiovaskulárních a zánětlivých onemocnění. Pro tyto příznivé účinky byla navrhována řada mechanismů, ovšem antioxidační aktivitu zjištěnou in vitro je obtížné demonstrovat in vivo, stejně jako prevenci chorob. Autoři se proto zabývali otázkou prooxidačního, resp. antioxidačního potenciálu polyfenolů, zejména u katechinů z čaje, potenciálního poškození DNA a leukemogenní aktivitou těchto sloučenin. V současné době se objevuje stále více důkazů potvrzujících prooxidační účinky polyfenolů. Některé čajové katechiny jsou v prostředí buněčných kultur nestabilní a dochází u nich k oxidační polymeraci. Takovýto oxidační stres je odpovědný za některé zjištěné protirakovinové aktivity, ale může mít za následek i potenciální toxicitu (př. sníženou životaschopnost buněk). Bylo prokázáno, že některé čajové katechiny mohou ve vysokých dávkách (200, resp. 400 mg/kg) indukovat oxidační stres in vivo. Léčba myší s tumorem injektováním 40 mg/kg epigallokatechin 3-gallátu (EGCG) po dobu 40 dní se projevila zvýšenou expresí fosforylovaného histonu 2AX (marker poškození DNA v játrech a tumorech). Léčba pomocí diety s 0,2 % EGCG zvyšovala expresi těchto markerů v tumorech, nikoli ale v játrech. Přestože studie uvádí řadu příkladů o tom, jak vysoké dávky polyfenolů (zejména ze zeleného čaje a sóji) mohou indukovat gastrointestinální iritaci a leukemii u potomků, bylo konstatováno, že je zapotřebí mnohem více důkladných studií, aby bylo možno posoudit možné negativní účinky polyfenolů a jejich potenciální toxicitu. Více informací na adrese