Bezpečnost potravin

Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR-MK – 01/2009

Vydáno: 11. 2. 2009
Autor: bodokova1

Týká se výroby medikovaných krmiv pro vlastní potřebu chovatele.

Pokyn ÚSKVBL/MK – 01/2009 stanovuje podmínky pro výrobu medikovaných krmiv (MK) pro vlastní potřebu chovatele (dále jen farmářský výrobce MK) na farmě, tzn. k léčbě zvířat daného chovatele. Výroba může probíhat pouze na základě předpisu na medikované krmivo, vydaného ošetřujícím veterinárním lékařem pro každou výrobu medikovaného krmiva.
 
 
Farmářský výrobce nemůže vyrábět medikované krmivo za účelem uvádění MK do oběhu, tj. pro další právnické nebo fyzické osoby, ale pouze pro svou vlastní spotřebu v daném hospodářství (technologie je součástí daného chovu).
 
 
V souladu se Směrnicí 90/167/EEC implantované do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, musí být farmářský výrobce MK držitelem povolení k výrobě medikovaných krmiv, vydaným Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Blíže k postupu získání povolení k výrobě na www.uskvbl.cz – inspekce SVP a SDP – výroba a kontrola MK). Správní poplatek 2.000,- Kč stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 98), náhradu výdajů stanoví vyhláška č. 427/2008 Sb., což v případě farmářského výrobce MK činí 12 400,- Kč (položka I-24).
 
 
Farmářský výrobce musí splňovat a dodržovat kriteria Směrnice 90/167/EEC pro výrobu medikovaných krmiv, která jsou implementována do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, zejména § 73 – § 74 a vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv (část pátá).