Bezpečnost potravin

Pokut stále mírně ubývá

Vydáno: 13. 1. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.1.2010.

V porovnání s předchozími lety jsou naše zvířata zase o něco zdravější, zachází se s nimi lépe a posun k lepšímu zaznamenáváme i při kontrolách zpracovávání surovin a potravin živočišného původu.

O stálém zlepšování svědčí snižující se počet zahájených správních řízení i snižující se počet uložených pokut. V roce 2009 bylo zahájeno celkem 1 277 správních řízení a pokut bylo uloženo na návrh veterinárních orgánů za 13 702 200 korun. V porovnání s předchozími lety to je řádově o statisíce až půl milionu méně (výše uložených pokut se pohybovala nad 14 miliony korun).

Laik by mohl říci, že čím více se zdokonaluje a zpřísňuje veterinární legislativa, včetně veterinárního zákona, mělo by být pokut více, není tomu tak. Po roce 1990 a zejména před přijetím ČR do EU a i v následujících letech po vstupu jsme zahájili osvětovou a posléze i kontrolní kampaň. To znamenalo pro chovatele i zpracovatele dosáhnout evropských standardů jak v chovech, tak ve výrobě. V podstatě to nebyl až zase tak velký problém, protože úroveň našich chovů i potravinářské výroby byla velmi dobrá, nicméně bylo nutné se dostat do souladu s jednotnou EU legislativou. A to se podařilo.

Chovatelé hospodářských zvířat i zpracovatelé a výrobci potravin si dobře uvědomují, že každé zjištěné pochybení pro ně znamená ztrátu na domácím i intrakomunitárním trhu, a to je především finanční ztráta. Proto také uplatňují své kontrolní mechanismy, jejichž cílem je případným problémům předcházet a řešit je, „než přijde“ inspektor Státní veterinární správy.

Jak se úroveň stále zlepšuje, nelze v budoucnu očekávat sice pronikavé zlepšení, úroveň je opravdu dobrá, konstatují to i kontrolní orgány z Bruselu, nicméně budeme usilovat, aby byli naši chovatelé i zpracovatelé ještě lepší, a to ve svém důsledku znamená i konkurenceschopnější a úspěšnější, z čehož samozřejmě mají užitek i zákazníci.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, má zásluhu na stále se zlepšujících standardech velmi dobrá spolupráce s chovatelskými svazy, dobrá výměna informací s Agrární komorou a i účinná spolupráce s ostatními dozorovými orgány, zejména se Státní zemědělskou a potravinářkou inspekcí. V uplynulém roce SVS ČR organizovala nebo její pracovníci navštívili řadu seminářů a jednání, např. se svazem chovatelů ovcí a koz, drůbeže či skotu a prasat, byly pořádány semináře pro myslivce, uskutečnila se jednání s včelaři, apod.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR