Bezpečnost potravin

Pokroky v genomice, biodiverzita a rychlé systémy detekce toxigenních hub a mykotoxinů

Vydáno: 6. 2. 2008
Autor:

Konference organizovaná v rámci výzkumného projektu EU MYCOGLOBE. Je k dispozici sborník z uvedené akce.

Akumulace mykotoxinů v potravinách a krmivech představuje vážné ohrožení zdraví lidí i zvířat, neboť mykotoxiny jsou odpovědné za řadu zdravotních problémů (snížení imunity, indukce rakoviny, poruchy související s trávením, krví a nervy). Mykotoxiny mají dopad i na ekonomiku zemědělské produkce.
V 5. a 6. rámcovém programu V&V v EU byla podpořena řada projektů zaměřených na vývoj strategií pro minimalizování rizika toxigenních hub a mykotoxinů v potravinářských plodinách. Jedním z těchto projektů byl projekt řešený jako specifická podpůrná akce pod názvem MYCO-GLOBE.
V rámci uvedeného projektu se konala ve dnech 26.–29. září 2006 konference (Bari, Itálie). Konference pořádaná pod názvem “Advances in Genomics, Biodiversity and Rapid Systems for Detection of Toxigenic Fungi and Mycotoxins” (Pokroky v genomice, biodiverzita a rychlé systémy pro detekci toxigenních hub a mykotoxinů) byla rozdělena do tří hlavních sekcí:
Sekce 1: Biosyntéza mykotoxinů a genomika toxigenních hub
Sekce 2: Biodiverzita toxigenních hub
Sekce 3: Perspektivní metody detekce toxigenních hub a mykotoxinů
 
Speciální číslo časopisu Food Additives & Contaminants 24, 2007, č. 10 je sborníkem z uvedené konference. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI (ZPK).