Bezpečnost potravin

Pokroky dosažené v implementaci nové strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013)

Vydáno: 30. 10. 2008
Autor:

Přehled jednotlivých sledovaných aktivit. Podrobný harmonogram jejich splnění.

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo přehled o tom, jak jsou jednotlivé aktivity v rámci nové strategie EU týkající se zdraví zvířat (2007–2013) plněny.

Celkem 31 aktivit je rozděleno do následujících tématických okruhů:

– Základní principy: partnerství a komunikace (aktivita 1–2)

– Definování priorit (aktivita 3)

– Moderní legislativní rámec (aktivita 4–10)

– Prevence a kontrola (aktivity 11–24)

– Věda, inovace a výzkum (aktivita 25–31)

 

Pokroky dosažené v implementaci nové strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013).

 

Zdroj: Evropská komise

 

Pozn.: Implementace Strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013)