Bezpečnost potravin

Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu

Vydáno: 10. 2. 2008
Autor:

Seminář organizovaný v průběhu veletrhů SALIMA 2008. Brno, 5. března 2008. Bez účastnického poplatku.

V rámci konání veletrhů SALIMA 2008 se uskuteční v Brně dne 5. března 2008 seminář pod názvem “Pojišťování rizik v potravinářském průmyslu”. Program semináře, organizační pokyny a přihláška jsou k dispozici v příloze. Účast na semináři je zdarma.