Bezpečnost potravin

Pohlavní hormony v mléce a vejcích v tržní síti

Vydáno: 24. 1. 2008
Autor:

Stanovení ženských a mužských pohlavních hormonů k odhadu jejich příjmu z potravin u prepubertálních dětí.

Ve Francii se zabývali stanovením přirozeně se vyskytujících estrogenů a androgenů (mužských pohlavních hormonů) ve vzorcích mléka a vajec v tržní síti. Hlavním cílem této práce bylo vyšetřit, v jakém rozsahu steroidní hormony v potravinách mohou představovat riziko narušení endokrinního systému u prepubertálních dětí. Pro stanovení byla vyvinuta analytická metoda na bázi GC-MS/MS. Hlavní steroidní hormony, na které se zaměřila pozornost ve sledovaných komoditách, byly: estrogen, 17α-estradiol, 17ß-estradiol, 17α-testosteron, 17ß-testosteron, dehydroepiandrosteron, 4-androstenedion. Limit detekce estrogenů v mléce byl asi 5 ng/kg, ve vejcích 30 ng/kg, limit detekce androgenů byl asi 10 (mléko) a 50 ng/kg (vejce). Vypracovaná metoda byla následně použita na vzorky mléka a vajec odebraných ve francouzských supermarketech (viz tabulka).
 
Obsah estrogenů a androgenů v mléce a vejcích
 
Tabulka: mléko
Komodita
Estrogen
17ß-estradiol
17α-testosteron
Mléko
100–300 ng/l
< 20 ng/l
50 ng/l (odstředěné)
< 85 ng/l (plnotučné)
 
Tabulka: vejce
Komodita
Estrogen
Estradiol
Androgeny: 17α- a 17ß-testosteron
Vejce
1,5 µg/kg
17ß-estradiol: 0,9 µg/kg
17α-estradiol: 0,55 µg/kg
1,9 µg/kg (17α-)
1,3 µg/kg (17ß-)
 
Uvedené výsledky představují první pokus odhadnout expozici steroidním hormonům z konzumace potravin. Získané údaje budou použity v dalším výzkumu, který se bude zaměřovat na porovnání mezi tímto exogenním dietetickým příjmem a denní endogenní produkcí u prepubertálních dětí. To bude tvořit základ posouzení rizika u této citlivé populace pokud jde o narušení endokrinního systému uvedenými hormony.