Bezpečnost potravin

Podpory pro venkov

Vydáno: 16. 8. 2007
Autor: pospisilova

Seminář při příležitosti 34. ročníku agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2007,24. srpna 2007 ve 14:30 hodin v pavilonu Z - 1. patro

Ministerstvo zemědělství,

Ministerstvo pro místní rozvoj,

Ministerstvo životního prostředí a Jihočeský kraj

pořádají při příležitosti 34. ročníku mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2007,

který se koná v Českých Budějovicích v termínu od 23. do 28. srpna 2007

s e m i n á ř

Podpory  pro venkov

možnosti využití Programu rozvoje venkova a strukturálních fondů EU pro rozvoj venkova a možnosti realizace rozvojových aktivit v kontextu krajinného potenciálu i v konkrétních příkladech Jihočeského kraje, informace o přípravě Evropského rybářského fondu

 Úvodní projev:

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství

Ing. Jiří Čunek, ministr pro místní rozvoj

RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje

Ing. Jolanka Vondrová, vedoucí oddělení obecné ochrany přírody, ministerstvo životního prostředí

 

Odborný blok Ministerstva zemědělství

 • Program rozvoje venkova – Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce strukturální
 • OSA III + Leader – Ing. Zdena Zemanová, ředitelka odboru koncepce rozvoje venkova
 • OP Rybářství – Mgr. Miroslav Daněk, ředitel odboru OP Zemědělství a OP Rybářství

 

Odborný blok Ministerstva pro místní rozvoj

 • Podpora cestovního ruchu v IOP a ROP – Ing. Daniela Zachystalová – vedoucí oddělení integrace a konkurenceschopnosti
 • cestovního ruchu
 • Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj – doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. – Katedra
 • cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Aktivity Svazu venkovské turistiky – Ing. Petr Novák – předseda Svazu venkovské turistiky

 

Odborný blok Ministerstva životního prostředí

 • Využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, krajinné plánování – teorie a praxe – Ing. Petr Šiřina,
 • Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Průhonice, dislokované pracoviště Karviná

 

Odborný blok Jihočeského kraje

 • Regionální operační program NUTS II Jihozápad – priority Jihočeského kraje

 

VEŘEJNÁ DISKUSE k předneseným tématům

 

Pozvánka pro tisk