Bezpečnost potravin

Podpora chovu prasat patří mezi priority Ministerstva zemědělství

Vydáno: 12. 4. 2011
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 4.4.2011.

Vepřové maso patří v České republice k těm nejoblíbenějším. Počty chovů prasat a prasnic se však snižují. O aktuální situaci se dnes přesvědčil i ministr zemědělství Ivan Fuksa při své návštěvě příbramského masokombinátu.
Masokombinát v Příbrami je největším zpracovatelem masa a producentem masných výrobků ve Středočeském kraji, v rámci republiky patří do první pětky v oboru. Přesto se potýká s problémy způsobenými poklesem stavu prasat a prasnic v České republice. „Dobytek bereme převážně z České republiky. Pouze ve výjimečných případech, kdy nejsou naši dodavatelé schopni pokrýt naši potřebu, jsme nuceni nakupovat v zahraničí, a to převážně v Holandsku a Polsku. Je to však značně ekonomicky náročné, nejen proto preferujeme české dodavatele, kterých máme v okruhu dvou set kilometrů od Příbrami celkem deset,“ uvedl generální ředitel Masny Příbram, spol. s r.o. Michal Jedlička. Proto by stejně jako většina chovatelů hospodářských zvířat uvítal od Ministerstva zemědělství podporu především v oblasti stabilizace chovu prasat v České republice.  
Potřebu aktivního zapojení ministerstva v této oblasti vidí i šéf rezortu Ivan Fuksa. „V současné době probíhá řada jednání mezi ministerstvem, Agrární komorou České republiky a dalšími nevládními organizacemi, a to především se Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Naším společným cílem je najít způsob, jak co nejefektivněji využít finančních prostředků určených pro chovatele prasat,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa s tím, že ministerstvo již v současné době podporuje chov prasat hned v několika rovinách. Jde například o podporu investic pro chovatele v rámci Programu rozvoje venkova. V něm jen v loňském roce ministerstvo schválilo celkem 297 žádostí a rozdělilo přes 200 mil. korun. Celkem tak od roku 2007 podpora investic pro více než 600 chovatelů prasat přesáhla 1,3 miliardy korun.
Nedílnou součástí podpory je také vlastní dotační politika z národních zdrojů, a to například podpora udržování a zlepšování genetického potenciálu zvířat včetně prasat. Ministerstvo zemědělství také výrazně přispívá na opatření proti šíření chorob prasat. V tomto případě se například velmi osvědčil v loňském roce zavedený dotační podprogram na ozdravení chovu prasnic. „Chceme ho rozšířit i na další kategorie prasat a tím pomoci chovatelům v jejich současné složité situaci na trhu s vepřovým masem,“ upozornil Ivan Fuksa.
Dobré zkušenosti s dotacemi ministerstva má i příbramská Masna. „Za poslední tři roky jsme využili dotace z dotačního programu třináct a ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Finanční prostředky jsme investovali především do nákupu nových technologií. Šlo například o modernizaci sušárny,“ uvedl ředitel Jedlička.
Svou roli v současné situaci chovu všech hospodářských zvířat hraje také povědomí o české potravině. „Situaci českých zemědělců denně ovlivňují všichni, kteří jdou nakupovat. Podle toho, odkud pochází maso, které kupují, rozhodují o konkrétní podpoře daného výrobce či chovatele,“ uvedl Fuksa. Ministerstvo proto podporuje produkci, distribuci i spotřebu českých potravin. Nejde jen o již dobře známou značku Klasa, ale také o projekt Regionální potravina. V jeho rámci ministerstvo v loňském roce udělilo certifikát kvality až šesti produktům v každém českém kraji. Projekt je zaměřen především na menší a střední výrobce a pěstitele. Ti mohou po dobu čtyř let využívat značku Regionální potravina. Spotřebitelé tak mají během nákupu jistotu, že se jim do rukou dostává zboží se zárukou původu, kvality a čerstvosti.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe