Bezpečnost potravin

Podmínky pro mlezivo dovážené do EU ke krmným a technickým účelům

Vydáno: 4. 10. 2010
Autor:

Nařízení 790/2010/ES nově umožňuje dovoz mleziva a produktů z něho z třetích zemí při splnění stanovených podmínek chránících před přenosnými chorobami.

Nařízení 790/2010/ES mění přílohy VII, X a XI nařízení Evropského parlamentu a Rady 1774/2002/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

V této aktualizaci jsou zpracovány bezpečnostní požadavky na  mlezivo a výrobky z něho. Vzhledem k tomu, že specifikace pro tyto výrobky, dosud nebyly v nařízení obsažené, nebyl dovoz mleziva do EU povolen. Hospodářské subjekty však projevily zájem o využívání mleziva a výrobků z něho při výrobě krmných surovin a pro technické účely.

V novém nařízení jsou specifikovány požadavky na zdraví zvířat, na zacházení s těmito živočišnými produkty a na veterinární osvědčení. Důvodem je, že mlezivo může pro vnímavá zvířata znamenat riziko přenosu některých nákaz, např. slintavky a kulhavky, tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu. Mlezivo a výrobky z mleziva musí být získávány od zdravého skotu (specifikována inkubační doba přenosných nemocí) a mají být za účelem uchování ošetřeny při vysoké teplotě.

Příloha se seznamy třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu, je upravena tak, aby vyhověla požadavkům i na bezpečnost dováženého mleziva.

Jsou upřesněny i podmínky pro dovoz syrovátky.

Úřední věstník EU, L 237, 8. 9. 2010, s. 1