Bezpečnost potravin

Podmínky pro import drůbeže a drůbežích produktů do EU

Vydáno: 4. 2. 2009
Autor:

Aktualizace legislativy týkající se importů drůbeže a drůbežích produktů do EU.

Pravidla pro import drůbeže (včetně vajec násady) a drůbežích produktů (včetně vaječných produktů) jsou plně harmonizována a pro 27 členských států působí Evropská komise jako kompetentní orgán. Evropská komise je výhradní partner pro vyjednávání se všemi nečlenskými státy EU v otázkách týkajících se podmínek dovozu.
Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele vytvořilo o podmínkách dovozu drůbeže a drůbežích produktů do EU informační leták. Aktuální informace jsou k dispozici na internetové stránce Komise.
 
Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 stanovuje seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárních osvědčení. Uvedené nařízení nahradilo od 1.1.2009 rozhodnutí Komise 2006/696/ES.
 
Zdroj: Evropská komise

Pozn.Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 je dokument ve formátu pdf a velikosti 45 MB.